Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Rodzaje zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu Samorządowych nr 5

w Bełchatowie w roku szkolnym 2015/2016

  • zajęcia taneczne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia logopedyczne
  • języka angielskiego
  • zajęcia korekcyjno kompensacyjne


odpowiada: Mirosława Grzybek

wytworzył: Mirosława Grzybek

wprowadził: administrator

data: 20-10-2015

data: 20-10-2015

data: 21-10-2015Rejestr zmian strony