Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Rodzaje zajęć dodatkowych organizowanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Bełchatowie w roku szkolnym 2013/2014:
 
*  zajęcia taneczne ( taniec disco i taniec ludowy)
*  zajęcia plastyczne
*  zajęcia teatralne dla dzieci i rodziców
*  zajęcia umuzykalniające
*  zajęcia kulinarne
*  zajęcia sportowe
*  zajęcia logopedyczne
*  język angielski
*  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
*  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 
 
 
 
 
 
 
 
 


odpowiada: Mirosława Grzybek

wytworzył: Mirosława Grzybek

wprowadził: administrator

data: 04-02-2014

data: 04-02-2014

data: 04-02-2014Rejestr zmian strony