Guziki

Status prawny

Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  3. akt założycielski: Uchwała Rady Miasta nr 100/IX/92 z dn. 14.09.1992

Statut Przedszkola


Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Łódzki Kurator Oświaty. 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-11-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 48