Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacje dotyczące funkcjonowania placówki można uzyskać telefonicznie

Podania, wnioski i pisma interesantów można również wysyłać listownie na adres:

Korespondencję przyjmuje dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie Mirosława Grzybek. Dyrektor Przedszkola udziela zainteresowanym informacji w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku lub w innych godzinach po uzgodnieniu telefonicznym 44 633 47 00.


Pracownicy pedagogiczni udzielają informacji o dzieciach w godzinach pracy od poniedziałku do piątku (zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć). Konsultacje indywidualne dla rodziców po indywidualnym uzgodnieniu terminu z danym nauczycielem.


Intendent: odpłatność za przedszkole w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2019 - Edycja treści.

21-12-2018 - Edycja treści.

20-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 31