Guziki

Uchwały

REJESTR UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W BEŁCHATOWIE Rok szkolny 2018/2019

L.p.

Uchwały w Przedszkolu Samorządowym nr 5 Bełchatowie

Data

Uwagi

1.

Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego PS nr 5

1/2018/2019

29.08.2018r.

 

2.

Uchwała organizacji pracy przedszkola w tym tygodniowego rozkładu zajęć na rok szkolny

2/2018/2019

29.08.2018r.

 

3.

Wnioskowanie o określenie

Ramowego Rozkładu Dnia w przedszkolu na rok szkolny

3/2018/2019

29.08.2018r.

 

4.

Uchwalenie Rocznego Planu Pracy wychowawczo- dydaktycznej

4/2018/2019

29.08.2018

 

5.

Utworzenie zespołów zadaniowych na rok szkolny

5/2018/2019

29.08.2018r.

 

6.

Opinia Rady Pedagogicznej na temat wniosków dyrektora przedszkola o przyznanie nagród

6/2018/2019

29.08.2018r.

 

7.

Zaopiniowanie programu wychowawczo- profilaktycznego na rok szkolny

7/2018/2019

29.08.2018r.

 

8.

Uchwała stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych

8/2018/2019

29.08.2018r.

 

9.

Koncepcja Pracy Przedszkola

9/2018/2019

29.08.2018r.

 

10.

Uchwała w sprawnie nadzoru pedagogicznego

10/2018/2019

10.09.2018r.

 

11.

Uchwała w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

11/2018/2019

10.09.2018r.

 

12.

Wyrażenie opinii na temat projektu planu finansowego PS nr 5 na rok 2019

12/2018/2019

10.09.2018r.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 40