Guziki

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Bełchatowie stanowi reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych.

Radę Rodziców wybiera się dla ujednolicenia działań wychowawczo- dydaktyczno - opiekuńczych między przedszkolem a domem rodzinnym dziecka.


W skład Prezydium wchodzą:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Skarbnik


Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Jest on do wglądu w placówce u dyrektora przedszkola.

Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w Statucie Przedszkola - DZIAŁ IV, Rozdział 4, str. 28-29.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 49