Guziki

Dyrekcja

Dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie jest mgr Mirosława Grzybek

Oświadczenia majątkowe dyrektora znajdują się w BIP-ie Urzędu Miasta Bełchatowa.

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz Statut Przedszkola.


Zastępcy społeczni:

mgr Anna Łuszcz-Kędziak

mgr Anna Stasiak

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2019 - Edycja treści.

04-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 51