Guziki

Organizacja

Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

  1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę dzieci,
  3. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  4. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125. W przedszkolu łącznie funkcjonuje pięć oddziałów.

Regulamin organizacyjny

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 45