Guziki

Budżet

Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie działa jako jednostka budżetowa Miasta Bełchatów.

Budżet składa się z trzech rozdziałów:

  1. „Przedszkola" - 80104
  2. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - 80146
  3. „Pozostała działalność" (wydatki na odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników przedszkola) - 80195
  4.  "Wyżywienie i wynagrodzenia pracowników kuchni"- 80148

Budżet Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie przyznawany jest corocznie przez Miasto Bełchatów i realizowany zgodnie z planem finansowym przedszkola. Obsługiwany jest przez komórkę finansowo-księgową bełchatowskich przedszkoli.

W pierwszej kolejności finansowane są niezbędne wydatki zapewniające prawidłową działalność palcówki w obszarze bezpieczeństwa, sanitarno – higienicznym, żywieniowym, doskonalenia zawodowego nauczycieli, wzbogacania bazy materiałowej placówki, itp. Fundusze placówki realizowane są na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Miasto Bełchatów.

Fundusze znajdują się na koncie podstawowym oraz na koncie środków specjalnych.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-05-2019 - Edycja treści.

04-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 42